Galleri

Bilder från några av Sunnivas tidigare sjungningar.

  • Sunniva sjunger på friluftsgudstjänst, vid Eskoleia Uligama i Värmland, juli 2014.

  • Sunniva sjunger på Stalpet i Aneby, maj 2014.

  • Sunniva sjunger i Näbbols missionshus, Värmland juli 2013.

  • Sunniva medverkar på Medeltidsdagarna vid Ekenäs slott i Östergötland, maj 2012.

  • Sunniva medverkar på ljusvandring på Skuruhatt i Småland, oktober 2015.

0002